Welcome Guest         Login | Register

Ads


.

Online Στατιστικά

    Συνδεδεμένοι επισκέπτες: 5
    Συνδεδεμένα μέλη: 0
.

Eκ νέου συζητήση «Ρύθμιση της αγοράς παιγνίων» απο το υπουργικό συμβούλιο

10_TIMES_PAYΣυζητήθηκε εκ νέου  στο υπουργικό συμβούλιο το νομοσχέδιο «Ρύθμιση της αγοράς παιγνίων».

Σημαντικότερες αλλαγές είναι ότι άδεια  θα λάβει και η ΟΠΑΠ ΑΕ ,στο διαδικτυακό στοίχημα ο φόρος θα είναι επί των μεικτών κερδών των εταιρειών (30%) και όχι επί του τζίρου,ενω τα κέρδη των παικτών θα φορολογούνται με 10%.

Αναλυτικότερα το νομοσχέδιο προβλέπει:

*Γενικές υποχρεώσεις αδειούχων, παρόχων και φορέων

-Προβλέπονται παράβολα για τη συμμετοχή στους διαγωνισμούς και για την εγγραφή στα σχετικά μητρώα, διοικητικά τέλη εκκίνησης και λειτουργίας, και συμμετοχή του δημοσίου στα έσοδα σε ποσοστό 30% επί των μεικτών κερδών καθώς και φόρος 10% στα κέρδη των παικτών.
-Προβλέπονται διοικητικές και ποινικές κυρώσεις σε περιπτώσεις παράβασης ή καταστρατήγησης των όρων του νόμου και της άδειας.
-Προβλέπονται ειδικές ρυθμίσεις για τη διεξαγωγή τυχερών παιγνίων από ραδιοτηλεοπτικά μέσα και η αναθεώρηση του πλαισίου για το ιπποδρομιακό στοίχημα, προκειμένου να προσαρμοστούν τα ισχύοντα για την ΟΔΙΕ ΑΕ στις διατάξεις του σχεδίου νόμου.

*Ίδρυση «Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων»
-Η ΕΕΕΠ θα παρακολουθεί την αγορά που ανοίγει και θα ενσωματώνει τις αρμοδιότητες όλων των σχετικών υφιστάμενων εποπτικών αρχών.
-Η ΕΕΕΠ είναι ειδικευμένη αυτόνομη δημόσια υπηρεσία, με λειτουργική και οικονομική αυτονομία, εποπτευόμενη από το Υπουργείο Οικονομικών.
Επειδή επείγει η συγκρότησή της και η λειτουργία της, προτείνεται να αποτελέσει καθολικό διάδοχο της ήδη υπάρχουσας Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Τυχερών Παιχνιδιών του ν. 3229/2004.

Τα βασικά κείμενα διάρθρωσης και λειτουργίας της ΕΕΕΠ είναι ο Οργανισμός, ο Κανονισμός Διεξαγωγής και Ελέγχου Παιγνίων (ΚΔΕΠ) και ο Κώδικας Δεοντολογίας Παιγνίων (ΚΔΠ).

Προβλέπονται οι τεχνικές απαιτήσεις και οι εξασφαλίσεις για την αποτελεσματική λειτουργία του Πληροφοριακού Συστήματος Εποπτείας και Ελέγχου (ΠΣΕΕ) που προσδιορίζονται από τον ΚΔΕΠ με στόχο την ηλεκτρονική παρακολούθηση των παιγνίων σε πραγματικό χρόνο.
Προσδιορίζεται ο τρόπος διανομής και απόδοσης των κερδών στου παίκτες, με ισορροπημένο τρόπο που ανταποκρίνεται στα έννομα συμφέροντα των παρόχων και στις προσδοκίες των παικτών (προβλέπεται ελάχιστο όριο 80%).

*Κανόνες υπεύθυνου παιχνιδιού για την προστασία των παικτών, των ανηλίκων ιδιαίτερα και της κοινωνίας γενικά

-Απαγορεύεται η συμμετοχή ατόμων που δεν έχουν συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας τους σε τυχερά παίγνια. Τα άτομα αυτά μπορούν να συμμετέχουν μόνο στα τεχνικά-ψυχαγωγικά παίγνια.
-Ορίζεται ανώτατο όριο συμμετοχής στα παίγνια με παιγνιομηχανήματα (που δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 2 ευρώ)
-Απαγορεύεται το μέγιστο ποσό που μπορεί να χάσει ένας παίκτης να υπερβαίνει το ποσό της συμμετοχής του στο παίγνιο.
-Προβλέπεται η ατομική κάρτα παίκτη, ώστε να παρακολουθούνται η ηλικία, οι περιορισμοί που θέλει ο ίδιος να θέσει στον εαυτό του και οι χρηματικές ροές.
-Ορίζονται κανόνες απορρήτου για την προστασία των παικτών από τους οποίους εξαιρούνται οι ελεγκτικές και φορολογικές αρχές.
Με αφορμή τη συζήτηση του νομοσχεδίου στο υπουργικό συμβούλιο, το υπουργείο Οικονομικών επισημαίνει τα εξής για την αγορά τεχνικών παιγνίων:

-Το σχέδιο νόμου ανταποκρίνεται σε πολλαπλή αναγκαιότητα. Καταρχήν, πρέπει να συμμορφωθούμε με την απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με την ισχύουσα στην Ελλάδα πλήρη απαγόρευση των πάσης φύσεως παιγνίων, η οποία μας στοιχίζει πρόστιμο 31.536 ευρώ την ημέρα. Βέβαια, θα αρκούσε γι’ αυτό η νομιμοποίηση και η ρύθμιση της αγοράς των τεχνικών-ψυχαγωγικών παιγνίων.
 
Γιατί αποφασίζει η κυβέρνηση να νομιμοποιήσει και να ρυθμίσει , με την ευκαιρία αυτή, όλα τα παίγνια ; Οι λόγοι είναι πολλοί:

Πρώτον, η εξαιρετικά δυναμική και προσοδοφόρα αυτή αγορά λειτουργεί παράνομα στη χώρα μας, χωρίς προστατευτικές διατάξεις και στερώντας συγχρόνως το Δημόσιο από σημαντικούς πόρους. Σήμερα, εκτιμάται ότι στη χώρα μας λειτουργούν περισσότεροι από 250 διαδικτυακοί τόποι στοιχηματισμού, έως και 20 χιλιάδες ηλεκτρονικές μηχανές ψυχαγωγικών παιχνιδιών περιορισμένου κέρδους (AWPs) και έως και 150 χιλιάδες ηλεκτρονικοί υπολογιστές που παρέχουν παράνομα τυχερά παιχνίδια (τύπου φρουτάκια).

Ας σημειωθεί ότι στο επίπεδο των τυχερών ψυχαγωγικών μόνο παιχνιδιών λειτουργούν πολλές χιλιάδες μηχανήματα, στα οποία περιλαμβάνονται στην πράξη και τα internet-cafe που επιτρέπουν τη συμμετοχή σε διαδικτυακά παιχνίδια.

Συνολικά, ο παράνομος τζίρος όλων αυτών των τυχερών παιχνιδιών εκτιμάται από την αγορά σε 10 δισ. ευρώ ετησίως, από τα οποία τα 4 δισ. αφορούν στο παράνομο στοίχημα. Από τα ποσά αυτά το Ελληνικό Δημόσιο δεν εισπράττει τίποτα.

Δεύτερον, γιατί η σύγχρονη τεχνολογία του διαδικτύου δεν υπακούει σε κανόνες απαγόρευσης. Οι υπηρεσίες στοιχηματισμού προσφέρονται εδώ και χρόνια στη χώρα μας από παρόχους που είναι εγκατεστημένοι σε όλα τα σημεία του πλανήτη, χωρίς περιορισμούς, χωρίς κανόνες και με μηδενικά έσοδα για το Δημόσιο.

Τρίτον, γιατί έχουμε υπολογίσει 700.000.000 εκατομμύρια ευρώ έσοδα για το 2011 από την πώληση των αδειών και τη συμμετοχή του Δημοσίου στα κέρδη των κατόχων τους, ποσό το οποίο εκτός από τη δημοσιονομική μας ανάκαμψη, μπορεί επίσης να βοηθήσει πολιτικές για τα άτομα με αναπηρία, τους ανέργους, καθώς να συνδράμει τους ΟΤΑ που εμπλέκονται στην ουσιαστική εφαρμογή του νόμου.

Τέταρτον, γιατί με το νόμο αυτό θα προστατευθούν αποτελεσματικότερα οι ανήλικοι (σημειωτέον ότι το όριο για τη συμμετοχή τους τοποθετείται στα 21 χρόνια) και οι ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού, θα ενισχυθούν οι δομές και οι φορείς απεξάρτησης, θα υπάρξουν πρόσθετοι πόροι για πολιτικές υπέρ των ατόμων με ειδικές ανάγκες και των ανέργων, καθώς και για τον πολιτισμό και τον αθλητισμό.

Θα μειωθούν εξάλλου και οι πηγές ξεπλύματος βρώμικου χρήματος που συχνά βρίσκουν καταφύγιο στην παράνομη ιδίως άσκηση αυτών των δραστηριοτήτων.

-Η ρύθμιση της σχετικής αγοράς με στόχο την προστασία του δημοσίου συμφέροντος και ειδικά των νέων, την ένταξη και παρακολούθηση σε νόμιμο πλέον πλαίσιο των διεξαγόμενων παιγνίων, στοχεύει:

*Στη διασφάλιση και είσπραξη εσόδων για το κράτος από τη ρυθμιζόμενη λειτουργία της αγοράς. Ειδικά για το 2011 προβλέπεται η είσπραξη 500 εκατ. ευρώ από την έκδοση αδειών και 200 εκατ. ευρώ από τα τέλη των τυχερών παιγνίων (τα οποία θα εισπράττονται σε ετήσια βάση με αυξητική, πιθανότατα, τάση στα αμέσως επόμενα χρόνια).

*Στην προσαρμογή των εθνικών διατάξεων στην κοινοτική νομοθεσία. Το σχέδιο νόμου θα κοινοποιηθεί για έγκριση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, κατ’εφαρμογή της οδηγίας 98/34.

Στο νομοσχέδιο προβλέπεται, η δημιουργία κατάλληλων ρυθμιστικών, εποπτικών και ελεγκτικών μηχανισμών ώστε:

-Να διασφαλιστεί η διαφάνεια και η φερεγγυότητα της διεξαγωγής των παιγνίων
-Να διατηρηθεί σε ανεκτά επίπεδα η συμμετοχή των πολιτών στα τυχερά παίγνια και να αποτραπεί η εκ μέρους τους υπέρμετρη σπατάλη χρημάτων

-Να διασφαλιστεί ότι τα επιτρεπόμενα ψυχαγωγικά-τεχνικά παίγνια, τα τυχερά παίγνια με παιγνιομηχανήματα και τα παίγνια μέσω του διαδικτύου οργανώνονται και διεξάγονται σύμφωνα με το νόμο, σύμφωνα με τους κανόνες του υπεύθυνου παιχνιδιού, και δεν εκτρέπονται προς παράνομη εκμετάλλευση και αισχροκέρδεια

-Να προστατευθούν οι καταναλωτές των σχετικών υπηρεσιών, ιδιαίτερα δε οι ανήλικοι και άλλες ευαίσθητες ομάδες του πληθυσμού από τον εθισμό που μπορεί να υποστούν
-Να αποτραπεί η μετατροπή των ψυχαγωγικών-τεχνικών παιγνίων σε παράνομα τυχερά παίγνια
-Να κατευθυνθεί η στοιχηματική δραστηριότητα σε νόμιμους και ελέγξιμους παρόχους, ώστε να περιοριστεί και προοπτικά να εξαλειφθεί το παράνομο παίγνιο και τα ποινικά αδικήματα που υποθάλπει (απάτη, φοροδιαφυγή, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές πράξεις, κλπ)
Το νομοσχέδιο θα κατατεθεί στη βουλή τις επόμενες ημέρες.


Comments for Eκ νέου συζητήση «Ρύθμιση της αγοράς παιγνίων» απο το υπουργικό συμβούλιο


Add Your Comments for Eκ νέου συζητήση «Ρύθμιση της αγοράς παιγνίων» απο το υπουργικό συμβούλιο


Your Name:

Your Review:
    

info@slotgames.gr
-> cookieassistant.com